Nurmi, S.-M. ”Miten Mahdollistuu Eettisesti kestävä Kliininen Tutkimus?”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vsk. 56, nro 1, helmikuuta 2019, doi:10.23990/sa.75848.