Maijala, R. K., S. Eloranta, ja T. Ikonen. ”Lean-Ajattelu Ja Lean-päivittäisjohtaminen Yliopistosairaaloissa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vsk. 57, nro 1, tammikuuta 2020, doi:10.23990/sa.78049.