Sipola, V. A., I. Karvinen, H. Huhtala, P. Åstedt-Kurki, ja A.-L. Aho. ”Sairaalasielunhoitotyön Asiantuntijuus Sairaalasielunhoitajan näkökulmasta”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, vsk. 57, nro 4, joulukuuta 2020, doi:10.23990/sa.83655.