Kinnunen, U., K. Perko, ja M. Virtanen. ”Esimiehen Johtamistyylin Yhteys työntekijän Kokemaan työuupumukseen Ja Sairaana työskentelyyn”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vsk. 50, nro 1, syyskuuta 2013, https://journal.fi/sla/article/view/8563.