Grönlund, H., ja T. Seppälä. ”Onko Sektorilla väliä? Julkisen Sektorin Ja Kolmannen Sektorin Toimijoiden ylläpitämien Matalan Kynnyksen Kohtaamispaikkojen keskinäiset Erot Ja yhtäläisyydet”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, vsk. 58, nro 4, joulukuuta 2021, doi:10.23990/sa.88823.