Leppäkoski, T., T. Laajasalo, J. Mäkelä, R. Rajala, ja E. Paavilainen. ”Askeleita Kohti Lapsiin Kohdistuvan väkivallan Riskiarvioinnin työkalua – Kartoittava Katsaus Lapsiin Kohdistuvan väkivallan riskitekijöistä”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, vsk. 58, nro 4, joulukuuta 2021, doi:10.23990/sa.95585.