Maunu, A., ja A. Katainen. ”Sosiaalisia Suhteita Ja Konkreettisia käytäntöjä: Kuinka Ammattiin Opiskelevat merkityksellistävät Terveyteen Vaikuttavaa käyttäytymistä?”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, vsk. 58, nro 2, toukokuuta 2021, doi:10.23990/sa.97016.