Kohonen, I. ”Ihmiseen Kohdistuvaa Tutkimusta Vastuullisesti”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vsk. 57, nro 3, elokuuta 2020, doi:10.23990/sa.97323.