Ristolainen, Hanna, Elisa Tiilikainen, ja Sari Rissanen. ”Käytännöllinen satunnaistettu kontrolloitu tutkimus osallistavan ryhmämuotoisen palveluohjauksen vaikuttavuudesta”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 59, no. 4 (joulukuuta 13, 2022). Viitattu huhtikuuta 12, 2024. https://journal.fi/sla/article/view/102338.