Hakamäki, Pia, Vesa Saaristo, Pirjo Lindfors, ja Timo Ståhl. ”Tukityöllistäminen interventiona ja sen vaikutus perusterveydenhuollon palvelujen käyttöön”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 59, no. 4 (joulukuuta 13, 2022). Viitattu huhtikuuta 15, 2024. https://journal.fi/sla/article/view/103415.