Hakamäki, Pia, Vesa Saaristo, Pirjo Lindfors, ja Timo Ståhl. ”Tukityöllistäminen Interventiona Ja Sen Vaikutus Perusterveydenhuollon Palvelujen käyttöön”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 59, no. 4 (joulukuuta 13, 2022). Viitattu maaliskuuta 20, 2023. https://journal.fi/sla/article/view/103415.