Virtanen, Lotta, Anu-Marja Kaihlanen, Anna-Maria Isola, Elina Laukka, ja Tarja Heponiemi. ”Mielenterveyskuntoutujien Kokemuksia etäpalveluiden hyödyistä COVID-19-Aikakaudella: Laadullinen Kuvaileva Tutkimus”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 58, no. 3 (lokakuuta 5, 2021). Viitattu marraskuuta 29, 2021. https://journal.fi/sla/article/view/107405.