Rovamo, Essi, ja Suvi Holmberg. ”Terveyssosiaalityö Ja ympäristö – Terveyssosiaalityön päivät 14.-15.1.2021”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 58, no. 4 (joulukuuta 16, 2021). Viitattu toukokuuta 22, 2022. https://journal.fi/sla/article/view/109902.