Vepsäläinen, Henna, Carola Ray, Reetta Lehto, Essi Skaffari, Kaija Nissinen, Satu Kinnunen, Elviira Lehto, Liisa Korkalo, Nina Sajaniemi, Eva Roos, ja Maijaliisa Erkkola. ”Mitä DAGIS-tutkimus kertoo päiväkoti-ikäisten suomalaislasten terveydestä ja hyvinvoinnista? Katsaus sosioekonomisiin eroihin sekä koti- ja päiväkotiympäristöön”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 60, no. 2 (kesäkuuta 1, 2023). Viitattu kesäkuuta 24, 2024. https://journal.fi/sla/article/view/116414.