Hakulinen, Tuovi, ja Marke Hietanen-Peltola. ”Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa yhdenvertaisuus ja yksilöllisyys eivät lyö toisiaan poskelle ”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 60, no. 4 (joulukuuta 18, 2023). Viitattu huhtikuuta 21, 2024. https://journal.fi/sla/article/view/127142.