Pitkänen, Visa. ”Kilpailu ja julkiset hankinnat terveyspalveluissa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 60, no. 3 (syyskuuta 27, 2023). Viitattu heinäkuuta 19, 2024. https://journal.fi/sla/article/view/130281.