Korkeamäki, Johanna, Ilka Haarni, ja Ullamaija Seppälä. ”Aikuisten oppimisvaikeuksien ja tarkkaavuushäiriöiden diagnosointi sosiaalisena toimintana”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 47, no. 2 (syyskuuta 14, 2010). Viitattu helmikuuta 28, 2024. https://journal.fi/sla/article/view/2818.