Sormunen, Marjorita, Terhi Saaranen, Kerttu Tossavainen, ja Hannele Turunen. ”Monimenetelmätutkimus Terveystieteissä”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 50, no. 4 (maaliskuuta 23, 2014). Viitattu tammikuuta 28, 2021. https://journal.fi/sla/article/view/41281.