Huovila, Janne. ”’Kansa Ei enää tottele’: Karppaus Individualistisen Ja Universalistisen Ravitsemuspuheen Ristiaallokossa Helsingin Sanomissa Vuosina 2010–2012”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 51, no. 1 (huhtikuuta 7, 2014). Viitattu huhtikuuta 3, 2020. https://journal.fi/sla/article/view/41365.