Nikander, Pirjo. ”Laadullinen pitkittäistutkimus Ja Terveys”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 51, no. 4 (tammikuuta 8, 2015). Viitattu elokuuta 19, 2022. https://journal.fi/sla/article/view/48470.