Kaattari, Anne, Hanna Tiirinki, Leena Paasivaara, Tanja Nordström, ja Anja Taanila. ”Perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjä Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 52, no. 3 (marraskuuta 9, 2015). Viitattu heinäkuuta 15, 2024. https://journal.fi/sla/article/view/53246.