Haapala, Anssi, Katja Borodulin, Karri Silventoinen, ja Tomi Mäki-Opas. ”Fyysisen Kokonaisaktiivisuuden koulutusryhmittäiset Erot Ja Muutokset työikäisillä Suomalaisilla 11 Vuoden Seurannassa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 53, no. 2 (huhtikuuta 29, 2016). Viitattu syyskuuta 30, 2022. https://journal.fi/sla/article/view/56920.