Leppo, Anna. ”Raskaudenaikaiseen päihteiden käyttöön Puuttuminen päihdetyöhön Erikoistuneella äitiyspoliklinikalla”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 45, no. 1 (1). Viitattu huhtikuuta 12, 2021. https://journal.fi/sla/article/view/589.