Louheranta, Olavi, Markku Lähteenvuo, ja Mari Kangasniemi. ”Henkinen Ja Hengellinen Tuki Terveydenhuollossa – Kenen Vastuulla?”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 53, no. 4 (marraskuuta 28, 2016). Viitattu maaliskuuta 2, 2021. https://journal.fi/sla/article/view/59668.