Castaneda, Anu. ”Sanoista Teoiksi – Miten Maahanmuuttoon Liittyvä Terminologia Luo Todellisuutta ympärillämme?”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 54, no. 3 (syyskuuta 3, 2017). Viitattu helmikuuta 2, 2023. https://journal.fi/sla/article/view/65562.