Rask, Shadia. Miten Maahanmuutto Ja Suomalaisuus Näyttäytyvät Tulevaisuuden Terveys- Ja Hyvinvointitutkimuksissa?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 54, no. 3 (syyskuuta 3, 2017). Viitattu kesäkuuta 26, 2019. https://journal.fi/sla/article/view/65570.