Komulainen, Jenni, Sari Lepistö, Mika Helminen, Jari Kylmä, ja Eija Paavilainen. ”Tulevien vanhempien alkoholinkäyttö raskausaikana”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 54, no. 4 (joulukuuta 4, 2017). Viitattu huhtikuuta 21, 2024. https://journal.fi/sla/article/view/67756.