Ervasti, Jenni, Laura Pekkarinen, Marianna Virtanen, Ville Aalto, ja Tuula Oksanen. ”Osatyökykyisten työolot Ja työmarkkinasiirtymät Kunta-Alalla”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 56, no. 1 (helmikuuta 1, 2019). Viitattu elokuuta 21, 2019. https://journal.fi/sla/article/view/69639.