Saukkonen, Petra, Sari Viinikainen, Mervi Roos, Mika Helminen, Paula Asikainen, Philip Green, ja Tarja Suominen. ”Lähiesimiesten Arvio Organisaatiokulttuurista Ja -Ilmapiiristä on hoitohenkilökunnan Arviota Positiivisempi”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 56, no. 2 (huhtikuuta 28, 2019). Viitattu elokuuta 6, 2020. https://journal.fi/sla/article/view/70438.