Erkkola, Maijaliisa, Mikael Fogelholm, Hannu Saarijärvi, Liisa Uusitalo, ja Jaakko Nevalainen. ”Kuluttajadatan Mahdollisuudet Ja Haasteet Kansanterveystutkimuksessa; Case LoCard”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 56, no. 2 (huhtikuuta 28, 2019). Viitattu syyskuuta 17, 2021. https://journal.fi/sla/article/view/70960.