Paananen, Reija, Anne Surakka, Sakari Kainulainen, Tiina Ristikari, ja Mika Gissler. ”Nuorten Aikuisten syrjäytymiseen liittyvät tekijät Ja Sosiaali- Ja Terveyspalveluiden Ajoittuminen”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 56, no. 2 (huhtikuuta 28, 2019). Viitattu marraskuuta 24, 2020. https://journal.fi/sla/article/view/73002.