Laitila, Heidi, Nina Lunkka, ja Marjo Suhonen. ”Asiakaslähtöisyys Lapsi- Ja Perhepalveluiden Moniammatillisessa verkostoyhteistyössä Vanhempien Kokemana”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57, no. 1 (tammikuuta 31, 2020). Viitattu tammikuuta 27, 2021. https://journal.fi/sla/article/view/75675.