Laitila, Heidi, Nina Lunkka, ja Marjo Suhonen. ”Asiakaslähtöisyys lapsi- ja perhepalveluiden moniammatillisessa verkostoyhteistyössä vanhempien kokemana”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57, no. 1 (tammikuuta 31, 2020). Viitattu heinäkuuta 18, 2024. https://journal.fi/sla/article/view/75675.