Nurmi, Sanna-Maria. ”Miten Mahdollistuu Eettisesti kestävä Kliininen Tutkimus?”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 56, no. 1 (helmikuuta 1, 2019). Viitattu joulukuuta 15, 2019. https://journal.fi/sla/article/view/75848.