Junnila, Riina, Sanni Tiitinen, ja Sanna Salanterä. ”Neljävuotiaan Lapsen Osallistuminen Elintapakeskusteluun Perheen Laajassa Terveystarkastuksessa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57, no. 1 (tammikuuta 31, 2020). Viitattu huhtikuuta 6, 2020. https://journal.fi/sla/article/view/77856.