Vuolanto, Pia, Laura Kemppainen, Teemu Kemppainen, ja Johanna Nurmi. ”Täydentävien Ja Vaihtoehtoisten (CAM) Hoitojen käyttö Suomessa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57, no. 1 (tammikuuta 31, 2020). Viitattu kesäkuuta 3, 2020. https://journal.fi/sla/article/view/80288.