Raunima, Mari, Sari Lepistö, Anna-Maija Koivisto, Jari Kylmä, ja Eija Paavilainen. ”Vanhempien Kokemukset Neuvolasta Saadusta Tuesta Vauva-Aikana Ja Tuessa Koetut Muutokset Odotusajan Ja Vauva-Ajan välillä”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57, no. 4 (joulukuuta 1, 2020). Viitattu maaliskuuta 20, 2023. https://journal.fi/sla/article/view/82620.