Pulkki, Jutta, Mikko Perkiö, ja Lauri Kokkinen. ”Kansanterveys Ja Ekologinen Kuorma”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 56, no. 4 (joulukuuta 4, 2019). Viitattu helmikuuta 28, 2020. https://journal.fi/sla/article/view/83059.