Aikomus, Laura, Susanna Lehtinen-Jacks, Hilla Nordquist, Olli Pietiläinen, Minna Mänty, Anne Kouvonen, Ossi Rahkonen, ja Tea Lallukka. ”Työn Fyysisen Kuormittavuuden Yhteys Fyysiseen Toimintakykyyn Alle 40-Vuotiailla Kunta-Alan työntekijöillä”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 58, no. 4 (joulukuuta 16, 2021). Viitattu toukokuuta 16, 2022. https://journal.fi/sla/article/view/90986.