Kouvonen, Petra, ja Marjo Kurki. ”Vaikuttavien Lasten Ja Nuorten Psykososiaalisten Menetelmien käyttöönoton Tukeminen päätöksenteossa 2020 -Luvun Suomessa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57, no. 2 (huhtikuuta 24, 2020). Viitattu heinäkuuta 4, 2020. https://journal.fi/sla/article/view/91583.