Manderbacka, Kristiina, Anu Muuri, Ilmo Keskimäki, Risto Kaikkonen, ja Marko Elovainio. ”Mitä tyydyttämätön palvelutarve kertoo terveyspalvelujen saatavuudesta?”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 49, no. 1 (joulukuuta 17, 2013). Viitattu heinäkuuta 15, 2024. https://journal.fi/sla/article/view/9341.