Tamminen, Outi, ja Jari Pirhonen. ”Puheita ja tekoja – osallisuuden haasteet vanhuudessa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 58, no. 4 (joulukuuta 16, 2021). Viitattu huhtikuuta 12, 2024. https://journal.fi/sla/article/view/95177.