Maunu, Antti, ja Anu Katainen. ”Sosiaalisia Suhteita Ja Konkreettisia käytäntöjä: Kuinka Ammattiin Opiskelevat merkityksellistävät Terveyteen Vaikuttavaa käyttäytymistä?”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 58, no. 2 (toukokuuta 27, 2021). Viitattu elokuuta 1, 2021. https://journal.fi/sla/article/view/97016.