Kohonen, Iina. ”Ihmiseen Kohdistuvaa Tutkimusta Vastuullisesti”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57, no. 3 (elokuuta 26, 2020). Viitattu lokakuuta 20, 2020. https://journal.fi/sla/article/view/97323.