Kostamo, Katri. ”Käyttäytymistieteelliset Teoriat Ja Laadulliset menetelmät Interventioiden Tukena”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57, no. 4 (joulukuuta 1, 2020). Viitattu helmikuuta 26, 2021. https://journal.fi/sla/article/view/97589.