Helminen, Jari, Ulla Markkanen, ja Tiina Säilä. ”Erikoistumiskoulutukset Sosiaali- Ja Terveysalan Osaamisen kehittämisen Keinona”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57, no. 4 (joulukuuta 1, 2020). Viitattu joulukuuta 2, 2021. https://journal.fi/sla/article/view/98522.