Lintula, Lotta, Paula Salo, Jaana Halonen, Ville Aalto, Jenni Ervasti, Anne Kouvonen, ja Tuula Oksanen. ”Työyhteisön Sosiaalinen pääoma Ja työntekijöiden työkyky: Pseudokokeellinen Tutkimus”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 59, no. 4 (joulukuuta 13, 2022). Viitattu maaliskuuta 27, 2023. https://journal.fi/sla/article/view/98692.