1.
Haario P, Koponen P, Parikka S, Härkänen T, Martelin T, Koskinen S, Lundqvist A. Koronaepidemian ja sen rajaamistoimien vaikutukset elintapoihin ja arkielämään koulutusryhmittäin. SLA [Internet]. 5. lokakuuta 2021 [viitattu 29. marraskuuta 2021];58(3). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/103245