1.
Hakamäki P, Saaristo V, Lindfors P, Ståhl T. Tukityöllistäminen interventiona ja sen vaikutus perusterveydenhuollon palvelujen käyttöön. SLA [Internet]. 13. joulukuuta 2022 [viitattu 20. maaliskuuta 2023];59(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/103415