1.
Fadjukoff P, Kainulainen S, Pirhonen J, Saaranen T, Valokivi H, Vauhkonen A. Sosiaalinen hyvinvointi turvaa terveyttä. SLA [Internet]. 30. syyskuuta 2022 [viitattu 6. helmikuuta 2023];59(3). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/111453