1.
Vepsäläinen H, Ray C, Lehto R, Skaffari E, Nissinen K, Kinnunen S, Lehto E, Korkalo L, Sajaniemi N, Roos E, Erkkola M. Mitä DAGIS-tutkimus kertoo päiväkoti-ikäisten suomalaislasten terveydestä ja hyvinvoinnista? Katsaus sosioekonomisiin eroihin sekä koti- ja päiväkotiympäristöön. SLA [Internet]. 1. kesäkuuta 2023 [viitattu 24. kesäkuuta 2024];60(2). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/116414